Mājas lapas satura uzticamība
Šīs mājas lapas saturam ir informatīvs raksturs, un tas nepretendē uz pilnīgu uzticamību. Lai gan mājas lapas saturs tiek regulāri atjaunots, tomēr tas negarantē pilnīgu informācijas precizitāti. Rīgas dome nav atbildīga par mājas lapas lietotāju pārliecību, kas tieši vai netieši radusies, paļaujoties uz šo mājas lapu vai tās saturu.
Logo
Rīgas Filmu fonda zīmola FILM RIGA logo un dizains ir Rīgas domes īpašums. Mājas lapas lietotājs apņemas nekopēt, neattēlot un neizmantot iepriekšminēto logo un dizainu bez Rīgas domes iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
Saites
Ir pieļaujams veidot saites uz http://www.filmriga.lv, ja tas tiek darīts godīgā un likumīgā veidā un nenodara kaitējumu Rīgas domes reputācijai. Ir aizliegts veidot saiti uz FILM RIGA mājas lapu, ja tas rada maldīgu priekšstatu par jebkādu atbalstu vai apstiprinājumu no Rīgas Filmu fonda.
FILM RIGA mājas lapā atrodamās saites uz trešo pušu interneta vietnēm vai datu bāzēm nav Rīgas domes īpašums un neatrodas Rīgas domes pārvaldībā. Tādējādi Rīgas dome nav atbildīga par to saturu un jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies šo interneta vietņu un datu lietošanas rezultātā.
Saistību atruna
Lai gan tika veikta rūpīga informācijas atlase un apkopošana, mājas lapas veidotāji neapgalvo, ka tajā iekļautā informācija ir pilnīga, un neatbild par http://www.filmriga.lv esošajām kļūdām vai iztrūkstošo informāciju. Izmantojot šo mājas lapu, Jūs apzināties un piekrītat, ka tā ir paredzēta Jūsu lietošanai bez jebkādām garantijām vai saistībām.