Konkursa rezultātā apstiprinājumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai ar Rīgas pilsētas pašvaldību 11.10.2018. pieteikumu vērtēšanas sēdē saņēma šāds pieteikums:

SIA “Baltic Pine Films” pieteikums „Apžilbinātie” (Blinded), kas taps sadarbībā ar “FLX" (Zviedrija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 287 129.74 euro no izmaksām Latvijā.

Konkursa rezultātā apstiprinājumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai ar Rīgas pilsētas pašvaldību 28.10.2019. pieteikumu vērtēšanas sēdē saņēma šādi pieteikumi:

SIA “Mistrus Media” pieteikums „Dabīgā gaisma” (Natural Light), kas taps sadarbībā ar “Campfilm kft" (Ungārija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 118 528 euro no izmaksām Latvijā.

SIA “Film Angels Studio” pieteikums „Varonis” (Hero), kas taps sadarbībā ar “JK Film" (Dienvidkoreja), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 112 630.34 euro no izmaksām Latvijā.

SIA “Mistrus Media” pieteikums „Tāds ar tādu” (Birds of a Feather), kas taps sadarbībā ar “Silva Mysterium" (Somija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 97 027.60 euro no izmaksām Latvijā.