Konkursa rezultātā apstiprinājumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai ar Rīgas pilsētas pašvaldību 30.01.2017. pieteikumu vērtēšanas sēdē saņēma šāds pieteikums:

SIA „Forma Pro Films” pieteikums „Beatus”, kas taps sadarbībā ar „The Beatus Company" (Bulgārija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 154 000 euro no izmaksām Latvijā.

Konkursa rezultātā apstiprinājumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai ar Rīgas pilsētas pašvaldību 06.03.2017. pieteikumu vērtēšanas sēdē saņēma šāds pieteikums:

SIA „Tasse Film” pieteikums „Humorists” (Humorist), kas taps sadarbībā ar „Metrafilms" (Krievija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 129 871 euro no izmaksām Latvijā.

Konkursa rezultātā apstiprinājumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai ar Rīgas pilsētas pašvaldību 12.07.2017. pieteikumu vērtēšanas sēdē saņēma šādi pieteikumi:

SIA „Film Angels Studio” pieteikums „Dzelzs laikmets” (Age of Iron), kas taps sadarbībā ar „Slot Machine" (Francija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 214 321 euro no izmaksām Latvijā.

SIA „Infinity Films” pieteikums „Sāpju ceļi”, kas taps sadarbībā ar „Krievu zelta sērijas" (Krievija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 80 000 euro no izmaksām Latvijā. Netika īstenots

Konkursa rezultātā apstiprinājumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai ar Rīgas pilsētas pašvaldību 25.08.2017. pieteikumu vērtēšanas sēdē saņēma šādi pieteikumi:

SIA „Tasse Film” pieteikums „Ārpusē” (Outside), kas taps sadarbībā ar „Negativ" (Čehija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 80 000 euro no izmaksām Latvijā.

SIA „Tasse Film” pieteikums „Sonāte” (The Sonata), kas taps sadarbībā ar „The Project Film Club" (Francija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 135 718.4 euro no izmaksām Latvijā.

SIA „Forma Pro Films” pieteikums „Van Gogi”, kas taps sadarbībā ar „Kinodom" (Krievija), ar līdzfinansējuma intensitāti 20% - līdz 110 000 euro no izmaksām Latvijā.