Uz konkursu pieteikties var :
Eiropas Savienībā reģistrēts filmu producents, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir noslēdzis sadarbības/ kopražojuma priekšlīgumu par nodomu uzņemt filmu Latvijā, piesaistot Latvijā reģistrētu filmu producentu pakalpojumus.
x  kopējais ārvalsts filmas projekta budžets vismaz  700 000 euro
x  apstiprinātais filmas finansējums vismaz 50% apmērā no filmas kopējām izmaksām
plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 202_.gada 30.novembrim

Pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte vienam ārvalsts filmu projektam no kopējām atbalstāmajām izmaksām:

 25%  filmas pamatdarbība norisinās Rīgā vai Rīgas atspoguļojums saskaņā ar sižetu ir būtiska filmas sastāvdaļa (vismaz 20% ekrāna laiks), un, filmas projekts vismaz daļēji tiek realizēts Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 20%   uzņemšana paredzēta Latvijas teritorijā

Atbalstāmās izmaksas: ar filmas realizāciju saistīti izmitināšanas pakalpojumi; tehnikas īre; transporta pakalpojumi, degviela; ēdināšanas pakalpojumi; celtniecības pakalpojumi; apsardzes pakalpojumi; telekomunikāciju pakalpojumi u.c.

Sīkāka informācija konkursa nolikumā.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Apliecinājums par publisko finansējumu

Administratīvie kritēriji

Kvalitatīvie kritēriji

Finansiālās daļas apraksts