Uz konkursu pieteikties var :

Eiropas Savienībā reģistrēts filmu producents, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir noslēdzis sadarbības/ kopražojuma priekšlīgumu par nodomu uzņemt filmu Latvijā, piesaistot Latvijā reģistrētu filmu producentu pakalpojumus.
x  kopējais ārvalsts filmas projekta budžets vismaz  700 000 euro
x  apstiprinātais filmas finansējums vismaz 50% apmērā no filmas kopējām izmaksām
plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2021.gada 30.novembrim

Pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte vienam ārvalsts filmu projektam no kopējām atbalstāmajām izmaksām:

 25%  filmas pamatdarbība norisinās Rīgā vai Rīgas atspoguļojums saskaņā ar sižetu ir būtiska filmas sastāvdaļa (vismaz 20% ekrāna laiks), un, filmas projekts vismaz daļēji tiek realizēts Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 20%   uzņemšana paredzēta Latvijas teritorijā

Atbalstāmās izmaksas: ar filmas realizāciju saistīti izmitināšanas pakalpojumi; tehnikas īre; transporta pakalpojumi, degviela; ēdināšanas pakalpojumi; celtniecības pakalpojumi; apsardzes pakalpojumi; telekomunikāciju pakalpojumi u.c.

Sīkāka informācija konkursa nolikumā.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Apliecinājums par publisko finansējumu

Administratīvie kritēriji

Kvalitatīvie kritēriji

Finansiālās daļas apraksts

Atbilstoši pieejamo finanšu resursu apjomam 2021.gada 1.martā izsludinātā pieteikumu pieņemšana tiek pārtraukta no 2021.gada 15.aprīļa. Visi iesniegtie pieteikumi tiks atgriezti iesniedzējiem bez izskatīšanas.