DACE LEŠINSKA
Rīgas pilsētas izpilddirektora palīgs uzņēmējdarbības jautājumos
tel. +371 67037659
fax: + 371 67026051
epasts: Dace.Lesinska@riga.lv