Iespējamās Jūsu filmēšanas procesā iesaistīto institūciju kontaktpersonas
Filmēšanai Rīgas teritorijā.

Kā vienu no pirmajiem kontaktiem Jūsu vajadzību saskaņošanai un konsultācijām par veicamajām darbībām iesakām:
Rīgas domes Satiksmes departaments - 67012708, 67012709

 Zvanot būtu jau jāzina savas provizoriskās vajadzības: filmēšanas datumus, vietas un laikus.
Kā arī, lūdzu, ņemt vērā, ka, lai sagatavotos:
- konsultācijas vajadzētu sākt vēlākais 15 dienas pirms ieplānotās filmēšanas.
- oficiālu iesniegumu atļaujas saņemšanai jāiesniedz vēlākais 10 dienas pirms paredzētās filmēšanas.

Atkarībā no filmas projekta vajadzībām un izstrādātā plāna, iespējams, būs nepieciešams sazināties arī ar kādu no šīm iestādēm:

Rīgas pašvaldības policija
Administratīvās pārvaldes priekšnieks Jānis Znotiņš, 67037804

SIA „Rīgas Satiksme”
Būvprojektu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja Linda Bažbauere, 26678582
(Brīvības ielā 191, 25.kab. Pirmdienas, Trešdienas 13.00-15.00)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšniece Kristīne Liepiņa, 28343979

Ziemeļu rajona izpilddirekcija
Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietnieks Edijs Pelšs, 67026652

Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Sabiedrisko attiecību un kultūras projektu vadītāja Aija Briede, 67013539

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas vecākais speciālists Boriss Maizenbergs, 67012373

PA „Rīgas Gaisma”
tehniskā direktora vietnieks Normunds Rikards, 29488775

SIA „Rīgas nami”
Pasākumu centru pārvaldes direktore Ilze Saulīte-Jansone, 67181804
Īpašumu apsaimniekošanas un attīstības direktors Rolands Neimanis, 67181180

SIA „Rīgas meži”
daļas „Mežaparks” dabas un vides aizsardzības galvenā speciāliste Vita Rudzīte, 671052373